Ik ben aangeschreven. Hoe nu verder?
U heeft een betaalachterstand bij een van onze opdrachtgevers, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat u door ons bent aangeschreven. In de brief die u van ons heeft ontvangen staat aangegeven hoeveel de hoofdsom bedraagt.

 

Ik ben het oneens met dit bedrag. Hoe nu verder?
Als u het niet eens bent met het te betalen bedrag, kunt u uw onderbouwing ons toesturen via post, fax of e-mail. Ook kunt u telefonisch contact opnemen op 073 643 04 08. Houdt uw dossiernummer bij de hand.

 

Hoe zijn de incassokosten berekend?
Het bedrag dat in onze brief vermeld staat, is het bedrag dat u moet voldoen. Hieronder een specificatie van de totale vordering:
• Hoofdsom (schuld die u heeft staan bij onze opdrachtgever)
• De buitengerechtelijke incassokosten (volgens Wet Incassokosten dd 1-7-2012)
• Registratiekosten; dit zijn de kosten die wij maken om een dossier in behandeling te nemen en te beheren (volgens Wet Incassokosten dd 1-7-2012).
Voor meer informatie over de Wet Incassokosten dd 1-7-2012, verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl

Kan ik ook in termijnen betalen? Hoe kan ik dit afspreken?
Wanneer u in termijnen wilt betalen, kunt u dit in overleg afspreken met een van onze debiteurenbeheerders. U kunt deze tijdens kantooruren bereiken op 073 643 04 08. Houdt altijd uw dossiernummer bij de hand. Op de website www.zelfjeschuldenregelen.nl van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) kunt u lezen wat u kunt doen om van uw schulden af te komen. U vindt er informatie over het maken van een begroting en een inventarisatie van uw schulden.

 

Ik word momenteel geholpen door een schuldhulpverlener. Hoe nu verder?
Als er sprake is van een schuldsaneringsregeling dan kunt u het beste uw bewindvoerder contact laten opnemen met ons. Geef hierbij altijd in ieder geval ook uw dossiernummer door.

Ik zoek professionele hulp om mijn schulden af te lossen
Mocht het zo zijn dat u zelf geen oplossing kunt vinden, wacht dan niet al te lang met het contacteren van een schuldhulpverlener. Meestal kunt u via uw gemeente in contact komen hiermee. De meeste gemeenten schakelen hiervoor specialisten in op het gebied van hulpverlening bij schulden. Voorbeelden hiervan zijn de gemeentelijke kredietbank en /of de sociale dienst. Ook het Juridisch Loket wordt soms geadviseerd.

 

 
 
 
 

Contact