Privacybeleid

Privacy statement

Van Hoek & Partners hecht veel waarde aan de privacy van de natuurlijke en rechtspersonen waarmee zij in contact staat. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens en voldoen aan de eisen en verplichtingen die staan beschreven in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Nieuwe privacywetten of aanpassingen van huidige privacywetten houden wij nauwlettend in de gaten om ook in de toekomst de privacy, van natuurlijke en rechtspersonen waarmee wij in contact staan, te kunnen waarborgen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Van Hoek & Partners?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk worden geacht voor het uitvoeren van werkzaamheden. Dit zijn aangeleverde NAW-gegevens, geboortedata, telefoonnummers, e-mailadressen en informatie over de openstaande vordering. Dit kunnen documenten zijn zoals een overeenkomst, een factuur of een contactoverzicht tussen schuldeiser en schuldenaar. Deze kunnen benodigd zijn bij het bespreken van een dossier en het vinden van een oplossing voor de schuld.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt?

Van Hoek & Partners wordt ingeschakeld voor het innen van achterstallige betalingen. Deze ontstaan nadat afnemer zijn (contractuele) betaalplicht jegens onze opdrachtgever niet nakomt. De persoonsgegevens die wij verwerken zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor het kunnen uitvoeren van onze opdracht om de vordering te innen.

Worden de persoonsgegevens die door jullie worden verwerkt verstrekt aan derden?

Persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld tenzij dit noodzakelijk wordt geacht voor het uitvoeren van onze werkzaamheden of hier een gerechtelijk bevel aan ten grondslag ligt.

Heeft u hieromtrent nog verdere vragen of een opmerking? Neemt u dan contact met ons op.