Privacybeleid

Privacy Beleid

Van Hoek & Partners hecht veel waarde aan de privacy van de natuurlijke en rechtspersonen waarmee zij in contact staat. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens.

Wij zijn ons bewust van de eisen en verplichtingen die staan beschreven in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen cq. aanpassingen gedaan en voldoen dan ook aan de AVG.

Nieuwe privacywetten of aanpassingen van huidige privacywetten houden wij nauwlettend in de gaten om ook in de toekomst de privacy, van natuurlijke en rechtspersonen waarmee wij in contact staan, te kunnen waarborgen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Van Hoek & Partners?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk worden geacht voor het uitvoeren van werkzaamheden. Dit zijn NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummers en e-mailadressen en informatie omtrent de openstaande vordering.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt?

Van Hoek & Partners wordt ingeschakeld voor het innen van achterstallige betalingen. Deze ontstaan nadat afnemer zijn (contractuele) betaalplicht jegens onze opdrachtgever niet nakomt.De persoonsgegevens die wij verwerken zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Worden de persoonsgegevens die jullie worden verwerkt verstrekt aan derden?

Persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld tenzij dit noodzakelijk wordt geacht voor het uitvoeren van onze werkzaamheden of hier een gerechtelijk bevel ten grondslag ligt.

Heeft u hieromtrent nog verdere vragen of een opmerking? U kunt deze indienen via info@vanhoek-partners.nl.
Wij proberen u zo spoedig mogelijk van een reactie voorzien.