Incassodiensten - Juridisch Advies - Debiteurenbeheer

Van Hoek & Partners

iDeal Betaling Mijn Dossier
about-brooklyn

Over ons

Van Hoek & Partners geeft een nieuwe betekenis aan Incassoservice. Wij focussen ons op de lange termijn en zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft zonder uw klanten te verliezen. Wij richten ons met name op maatwerk om te zorgen dat uw beleid reflecteert in onze aanpak en u te allen tijde achter onze manier van werken staat en u zichzelf hierin zal herkennen.

drop-us-a-line
 Maak direct een afspraak
diensten

Onze Diensten

Onze standaarden voor kwaliteit zijn ook van betrekking op onze service, technische ervaring en advisering. Onze toegewijde medewerkers helpen u graag met hun know-how en kennis van debiteurenbeheer.

Kredietinformatie

Door een verhaalsonderzoek, kan Van Hoek & Partners onderzoek doen naar de vermogensbestanddelen van een schuldenaar.

Het verhaalsonderzoek combineert alle relevante gegevens uit openbaar beschikbare bronnen en maakt adressen, schulden en bezittingen inzichtelijk. Er wordt getoetst op aanvragen voor verhaalrapportages, eerdere toetsingen, gerechtelijke aankondigingen, mogelijkheden voor beslaglegging en er wordt gecontroleerd op adres, onroerend goed, identiteit- en telefoongegevens.

– Aanwijzingen en bewijslast voor uw onderzoeksdossier
– Inzicht in de haalbaarheid van incassozaken
– Sneller fraude signaleren en oplossen
– Alle relevante gegevens uit openbare bronnen gecombineerd

Betalingsdiensten

Een Laatste Aanmaningsbrief voor opdrachtgevers die geen tijd hebben om lang bezig te zijn met hun debiteurenbeheer en dit graag willen uitbesteden tegen kostprijs.

Sinds 1 juli 2012 geldt er een incassowet, waarmee de regels voor herinneren en incasseren zijn veranderd. Zo dient een herinnering tegenwoordig aan bepaalde wettelijke vereisten te voldoen als u zaken doet met een particulier. Het is niet meer vanzelfsprekend dat u kosten op de debiteur kan verhalen, als deze op onjuiste wijze is herinnerd aan de openstaande vordering.

Deze Laatste Aanmaningsbrief is ook voor opdrachtgevers die geen tijd hebben om lang bezig te zijn met hun debiteurenbeheer en dit graag willen uitbesteden tegen kostprijs.

Van Hoek & Partners neemt deze zorg volledig uit uw handen met de Laatste Aanmaningsbrief. Op verschillende manieren, waaronder email of ons online dossiersysteem, stuurt u ons de debiteuren met betalingsachterstand. Vervolgens zorgen wij ervoor dat uw debiteur op juridisch juiste, maar ook klantvriendelijke wijze wordt verzocht om alsnog over te gaan tot betalen binnen een termijn van 14 dagen. Dat kan op uw rekening of op onze derdenrekening, afhankelijk van uw wensen.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie

Financiële Diensten

Uw debiteurenheer wordt tot in de puntjes goed geregeld, zodat u zich kunt richten op uw business. Uw vaste contactpersoon houdt contact met u.

Geen zin in de rompslomp die debiteurenbeheer met zich meebrengt? Draag uw debiteurenbeheer over aan  een debiteurenbeheerder van Van Hoek & Partners Group. Deze debiteurenbeheerder zorgt ervoor dat uw facturen, herinneringen en aanmaningen op tijd de deur uitgaan. Uw debiteurenheer wordt tot in de puntjes goed geregeld, zodat u zich kunt richten op uw business. Uw vaste contactpersoon houdt contact met u.

In Nederland laat het betaalgedrag van consumenten en bedrijven nogal eens te wensen over. Veel klanten betalen te laat en dit heeft grote gevolgen voor het banksaldo van uw  bedrijf. Dit kan uw onderneming zelfs in betalingsproblemen brengen. Een effectief en actief debiteurenbeheer kan echter veel problemen voorkomen.

Het bijhouden van de uitstaande vorderingen is dan ook een bijzondere bedrijfsactiviteit die professionele vaardigheden vereist. Deze activiteit is de taak van onze medewerker debiteurenbeheer . Een vak apart dat vraagt om tact en accuratesse. Maar ook een zeer bevredigend vak: het op de juiste wijze beheren en bewaken van debiteuren leidt ertoe dat uitstaande rekeningen sneller worden betaald, terwijl de klanten voor het bedrijf behouden blijven.

De 10 belangrijkste taken:

  • Het versturen van uw facturen
  • Versturen van de aanmaningen
  • De automatische incasso controleren
  • Nabellen van debiteuren (meerdere malen, indien de betaalafspraken niet worden nagekomen)
  • Herinneringen op naam van Van Hoek & Partners Group Debiteurenbeheer
  • Incassotraject
  • Verhaalsonderzoek / Auto Trace
  • Buitengerechtelijke incasso
  • Juridisch advies
  • Gerechtelijke incasso (indien vereist)

Incasso voor de Zorg

Goede zorg is een groot goed, maar de afgelopen jaren duurder geworden.

Steeds vaker komt het voor dat facturen voor de verplichte eigen bijdrage niet voldaan worden of te laat. Of dat patiënten onvoldoende verzekerd blijken te zijn.

Van Hoek & Partners kent de administratieve uitdaging bij de medisch dienstverlener. Daarom bieden wij Incasso voor de Zorg, een concept dat precies aansluit bij de wensen en eisen van onze medische opdrachtgevers.

Hiermee kunnen ook lagere vorderingen sneller en efficiënter geïncasseerd worden. Incasso voor de Zorg is afgestemd op de reactie van debiteuren op een vordering uit de zorg. Afstemmen van een traject op de reactie is erg van belang en onze unieke methode om in te spelen om het rendement van uw debiteurenbeheer zo optimaal mogelijk te maken.

In overleg met u kunnen wij bepalen welk traject het beste werkt. Desgewenst, screenen wij uw voortraject. Onze ervaring in de zorg leert ons dat er niet wordt gemeten wat bijvoorbeeld het effect is van de eigen verstuurde brieven en aanmaningen. Ook leert het ons dat de respons vele malen hoger is wanneer wij de laatste aanmaning sturen op ons briefpapier.

Voor meer vrijblijvende info of een gesprek met een van onze adviseurs kunt u gerust contact opnemen met ons via 073-643 00 00

Advies & Ondersteuning

Bij elke fase van het debiteurenbeheer biedt Van Hoek & Partners professioneel advies met daarbij passende ondersteuning.

Of het nu om kredietinformatie, betalingsdiensten, financiële diensten, incasso diensten of juridische zaken gaat. Van Hoek & Partners biedt voor ieder vraagstuk passend advies en ondersteunt u als opdrachtgever bij elke fase van het debiteurenbeheer. Dit om ervoor te zorgen dat alle zaken welke u Van Hoek & Partners toevertrouwt stroken met de identiteit van uw organisatie. Strikt zakelijk waar nodig en behulpzaam en meedenkend indien mogelijk.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Juridische Diensten

Van Hoek & Partners streeft er naar om het dossier zo snel en goed mogelijk buitengerechtelijk op te lossen. Is dit niet mogelijk dan is het tijd om in kaart te brengen wat de best volgende stap kan zijn.

Van Hoek & Partners streeft er naar om het dossier zo snel en goed mogelijk buitengerechtelijk op te lossen. Wanneer de debiteur niet kan of niet wil betalen, wordt het tijd om in kaart te brengen wat de best volgende stap kan zijn.

Het is niet voor elk dossier logisch om juridisch door te zetten. Dit kan te maken hebben met de hoogte van de hoofdsom. Maar ook bijvoorbeeld met de financiële positie van de tegenpartij. ‘Kan mijn debiteur dit wel betalen?’ is dan ook een veelgestelde vraag door opdrachtgevers.

Van Hoek & Partners biedt de perfecte oplossing hiervoor; kosteloos juridisch advies en ondersteuning, zodat u goed op de hoogte bent van de kosten, baten en slaagkans van uw juridische zaak, alvorens u kosten maakt. Wanneer u besluit, op basis van het advies om door te zetten, bespreekt U samen met uw contactpersoon een stappenplan.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Incassodiensten

Van Hoek & Partners incasseert op basis van een no-cure-no-pay afspraak. Ervoor zorgen dat men betaalt is het ene. Ervoor zorgen dat men weer boodschappen bij U doet is de kunst.

Van Hoek & Partners incasseert op basis van een no-cure-no-pay afspraak. Ervoor zorgen dat men betaalt is het ene. Ervoor zorgen dat men weer boodschappen bij U doet is de kunst. Van Hoek & Partners biedt hier maatwerk in, op basis van tevoren gemaakte afspraken met U.

De constructie van openstaande vorderingen komt meestal overeen in elke branche; partij A krijgt geld van partij B, waarbij partij B dit nalaat ondanks verzoeken en herinneringen. En toch is elke opdrachtgever anders, omdat het debiteurenbeheer en de klanten niet overal hetzelfde zijn. Elke opdrachtgever hanteert een eigen voortraject voor zijn debiteuren. Dit maakt dat de reactie van de debiteur ook verschillend zal zijn per opdrachtgever. De een is net wat strikter dan de ander. Wat Van Hoek & Partners anders doet, is ervoor zorgen dat de opdrachtgever wordt betrokken bij de werkwijze; concept op maat. Deze werkwijze heeft duizenden opdrachtgevers een goede oplossing geboden voor het incasseren van openstaande bedragen, maar voornamelijk ook het terughalen of dichterbij halen van de klant.

Deze werkwijze lichten wij graag toe in een vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs bij u op locatie. Bel met ons kantoor op 073 643 00 00 voor een afspraak of mail naar info@vanhoek-partners.nl, wanneer het u uit komt.

Contact